Sámové na severu Evropy

Sámové jsou jediným původním obyvatelstvem Evropské unie. Sámové žijící na severu Evropy jsou rozmanitým národem s devíti různými jazyky, které se používají v severních částech čtyř různých zemí: Finska, Švédska, Norska a na poloostrově Kola v Rusku. Tyto oblasti nesou název Sápmi, což znamená “společná země”.

Oblast Sápmi se nachází v blízkosti polárních oblastí, což znamená, že zimy jsou zde velmi dlouhé. V zimních měsících slunce dlouho nevychází a v letních měsících vůbec nezapadá (= půlnoční slunce). Během staletí se však Sámové naučili těmto drsným podmínkám přizpůsobit. Sápmi je někdy nazýváno “poslední evropskou divočinou”. Krajina je mírně kopcovitá, s rozsáhlými lesy, rovinami a jezery.

V Norsku žije přibližně 40 000 Sámů, ve Švédsku 20 000,
ve Finsku 7 500 a v Rusku 2 000.
Sámové jsou v této oblasti menšinou, ale své kultury si velmi váží.

Tradice chovu sobů

Sámové jsou velmi závislí na svých sobích stádech. Sobi jim poskytují mléko, maso, kosti a kůži a slouží také jako tažná zvířata pro spřežení. Původně Sámové žili ve stanech ze sobích kůží, které se daly snadno rozebrat a přemístit. Aby však Sámové přežili, museli během každoroční migrace sobů za potravou následovat svoje stáda. Pouze v zimě zůstávali se soby na jednom místě. V zimě žili v nízkých kamenných domech pokrytých hlínou, které je chránili před krutými zimními mrazy.

V posledním století došlo v nejsevernějších částech Evropy k velkým změnám. Díky objevu železné rudy v oblasti Sápmi byly vybudovány silnice a železnice a Sámové se dostali do kontaktu se západní civilizací. Mnozí se proto vzdali kočovného způsobu života a usadili se jako rybáři, zemědělci nebo obchodníci. Většina Sámů se plně integrovala do moderní společnosti. Sámy najdete v nejrůznějších zaměstnáních. Většina Sámů se také odstěhovala ze Sápmi, tradiční sámské domoviny, a žije ve větších městech, jako jsou Helsinky, Stockholm nebo Oslo. Díky rozvoji cestovního ruchu v Sámpi oblastech se však zvyšuje úcta a ochrana Sámů, jejich způsobu života, kultury a jazyka.

Hrdý národ blízký přírodě

Sámové jsou pravděpodobně nejznámější díky svým pestrým tradičním oděvům. Všechny kusy jsou obvykle vyráběny na míru každé osobě, pravý autentický sámský oděv nenajdete v žádném z obchodů. Díky tomu, že jsou symboly na oblečení velmi osobní a mají spoustu různých kulturních symbolů, mohou je ostatní Sámové číst. Ze symbol lze například poznat, odkud Sámové pocházejí, z jaké rodiny jsou a zda jsou ženatí či vdané.

Příroda byla vždy velkou součástí života Sámů, kteří například dělí rok na osm ročních období namísto čtyř.

Muzeum a přírodní centrum Siida v Inari

Muzeum a přírodní centrum Siida v Inari je národní muzeum Sámů ve Finsku a zároveň přírodním centrem Severního Laponska. Siida byla otevřena v roce 1998 a oblíbené expozice navštívilo v průběhu let více než milion zákazníků. V Siidě se můžete seznámit s tím, kým Sámové byli a kým jsou dnes.

Domorodé národy po celém světě ztratily v průběhu let mnoho ze své historie kvůli objevitelům a mnoho artefaktů a předmětů se tak nachází v muzeích po celém světě. V dnešní době se stále diskutuje o tom, kam tyto předměty skutečně patří. Ve Finsku nyní Národní muzeum Finska vrátilo své Sámi sbírky do Siidy v domovině Sámů. Toto navrácení je mezinárodně obrovským úspěchem pro domorodé národy.

Navrácení těchto předmětů bylo jedním z důvodů, proč se zmodernizovalo muzeum Siida. Na jaře 2022 Siida otevře své zbrusu nové prostory s novými stálými expozicemi. Nová expozice ponese název “Enâmeh láá mii párnáh” neboli “Tyto země jsou naše děti”, který dokonale vystihuje spojení Sámů s přírodou kolem nich.